Wybrane inwestycje w trakcie realizacji

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane inwestycje w trakcie realizacji:

  • Gmina Leżajsk, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Stare Miasto i Przychojec";

  • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Przędzel-Kolonia";

  • Gmina Tyczyn, "Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym II etap";

  • Gmina Jeżowe, "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grolble, Sibigi i Zalesie w Gminie Jeżowe";

  • Gmina Rozwienica, "Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w Gminie Rozwienica w miejscowościach Rozwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka";

  • Gmina Adamówka, "Budowa kanalizacji sanitarnej w Adamówce, w Cieplicach i Majdanie Sieniawskim";

  • Gmina Markowa, "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tarnawce oraz sieci wodociągowej w m. Tarnaweka i Husów - Etap I" w konsorcjum z P.P.H. INTEGRAL Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013