Aktualności

Budowy w realizacji.

1. Gmina Łączna, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna” 2. Gmina Lipnik, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłącz
zobacz więcej

Nagrody i certyfikaty w 2014 r.

W 2014 r. firma Sanitex Sp. z o.o. po raz czwarty otrzymała Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”. „Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec k
zobacz więcej

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Sanitex Sp. z o.o., działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przeds
zobacz więcej

Wybrane inwestycje w trakcie realizacji

Wybrane inwestycje w trakcie realizacji
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane inwestycje w trakcie realizacji:
zobacz więcej

Przedstawiamy profil naszej działalności

Przedstawiamy profil naszej działalności
Zobacz zakres wykonywanych przez nas robót
zobacz więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013