SANITEX Sp. z o.o.

Firma Sanitex powstała w 1995 r. Założycielem jest Stanisław Wojtas, który do dziś dzień zarządza firmą. W 1999r. została założona firma W&W. W związku z dość dużym zatrudnieniem w 2006 roku Stanisław Wojtas przekształcił Sanitex i firmę W&W w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniósł siedzibę do Tryńczy.

Aktualności

Projekt dofinansowania PARP

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u pr...

zobacz więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013