Budowy w realizacji.

BUDOWY W REALIZACJI:

 

1. Gmina Łączna, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”

2. Gmina Lipnik, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów”

3. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., „Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Łańcucie”

4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na system zasilania średnim ciśnieniem  w miejscowości Jarosław”

5. Gmina Obsza, „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice-Dorbozy-Olchowiec-Zamch”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013